BANKOVÉ SPOJENIE

  • Bankové spojenie : ČSOB, a.s., Šaľa
  • Číslo účtu : 402 311 2417 / 7500
  • IBAN : SK74 7500 0000 0040 2311 2417
  • BIC : CEKOSKBX

PREVÁZKOVATEĽ

ADINE, s.r.o. – Ing. Milan Jurčík

  • Adresa : Vlčanská 559/21, 927 01 Šaľa
  • IČO: 460 439 85 
  • DIČ:2023209210
  • IČ DPH:SK2023209210
  • Zapísaná v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 26995/T

20% Discount on accommodation

RESERVATION

Required fields are followed by *Reserve of 1 available accommodations.

Chata u vinára Milana is available for selected dates.

Ubytovali sme viac ako

99 +
hostí

Guests came to us from

0
countries

Your satisfaction is our priority

9.1/10

9.1 / 10

Hodnotenie  je zobrazené na základe recenzií na portáli booking.com

Kontaktný formulár

en_GB